Leuker dan Leegstand

Het Leuker dan Leegstand project is ontstaan naar aanleiding van de leegstand van kantoren in Nederland. Het project streeft naar oplossingen, zoekt deze in positieve architectuur en richt zich in mindere mate op de analyse van de huidige markt. Het dient als vooronderzoek van en voor afstuderende architectuurstudenten, die het herbestemmen van leegstaande kantoorbouw als hoofdthema hebben van hun afstudeerproject.

Leuker dan leegstand bekijkt het leegstandprobleem vanuit meerdere invalshoeken. Zo wordt er gekeken naar de leegstand in Nederland, de opbouw van een typisch kantoorgebouw, maatschappelijke trends, manieren van transformeren en zintuiglijke beleving van de ruimte. Al deze punten leiden tot een casestudy onderzoek, waarbij de casestudies geselecteerd zijn op deze punten. Uit de verschillende casestudies vallen lessen te trekken die dienen als aanknopingspunten voor de navolgende herbestemming van een kantoorgebouw door iedere individuele student.