Terug naar:

Noord in de wind

Noord in de wind - Afstudeerproject architectuur & constructief ontwerpen

Het ontwerp is een herbestemming van Toren Overhoeks. Dit is het voormalig hoofdkantoor van Shell in Amsterdam. De toren staat op het uiterste puntje van Noord, recht naast het pont naar het Centraal Station.

 

Ontmoeting
Het doel is het combineren van stromen mensen, deze mensen elkaar laten ontmoeten. Toeristen mogen aan de ene kant meer zien van Noord, bewoners van Noord kunnen wel een plek gebruiken om zichzelf te laten zien. In het laatste geval komt de focus te liggen op kunstenaars, aangezien er in Noord ook een behoorlijk tekort is aan atelier- en expositieruimte.
Om deze twee groepen bij elkaar en met elkaar in contact te brengen worden er in de toren een aantal ateliers ondergebracht. Hier kunnen kunstenaars voor korte of langere tijd een ruimte huren, individueel of gedeeld. Om direct de mogelijkheid te bieden om hun werk te tonen, zal er aan elk atelier ook een expositieruimte verbonden worden.
De expositieruimtes vormen een route door de toren, naar boven, die toegankelijk is voor bezoekers. Indien de betreffende kunstenaar hier open voor staat, kan hij of zij de deuren van het atelier openzetten voor publiek.
Er is tevens een hostel aan het programma toegevoegd. En ook dit hostel wordt opgenomen in de mix van kunstenaars en toeristen. Organiseert een kunstenaar bijvoorbeeld een meerdaagse workshop, blijf dan in de buurt.

 

Wind
Hoewel niet continu, zal de route zich stapsgewijs omhoog werken door de toren. En met de toenemende hoogte neemt ook de intensiteit van de wind buiten toe. Met behulp van verschillende ingrepen op verschillende hoogtes zal ook de beleving en de aanwezigheid van de wind toenemen. Uiteindelijk komt deze kristallisatie van windenergie tot een climax, daar waar ze het best te ervaren is: boven op de toren, met de neus in de wind. Hier komt een ruimte die volledig bepaald wordt door de wind, Wind Active Space.
De vervanging van de kroon op Overhoeks mag iets extravagants zijn. Van beneden wordt je al geprikkeld door de vreemde vorm, en je ziet dat er iets gaande is. Maar pas bij het betreden van de ruimte krijg je pas goed in de gaten wat er aan de hand is.

 

Constructief ontwerp
De Wind-active Space is een exotische constructie, en dit vereist speciale aandacht. Met berekeningen is aangetoond dat de gewenste afmetingen, doorsnedes en constructiedelen voldoende ruim zijn om het gebouw te kunnen laten doen wat het doet.